Forklaringer til specifikationsark

Salgsspecifikationerne kan være forskellige fra land til land. Produktspecifikationsarkene har til formål at give et hurtigt overblik over specifikationerne for hver køretøjstype inden for de forskellige køretøjsserier i DAF produktsortimentet.

Specifikationsarkene viser alle de specifikationer for køretøjet, der er blevet offentliggjort af DAF Trucks, uden angivelse af standard eller ekstraudstyr. Ved bestillinger, som vedrører en bestemt køretøjstype i produktsortimentet for dit land, bedes du kontakte den nationale salgsorganisation for DAF i dit land.

Generelt:

I dette afsnit kan du finde specifikationsarkene for det nuværende DAF modeludvalg. Klik blot på beskrivelsen, hvorefter en PDF-fil åbnes. Specifikationsarkene opdateres, hver gang der ændres modelår (uge 13 og 41), og når der er ændringer til en model, som påvirker specifikationsarket.

Køretøjstype, DAF serien og akselkonfiguration:

Du kan vælge i disse kategorier, hvis du hurtigt vil kunne finde de specifikationsark, du skal bruge.

Specifikationsdato:

DAF produktserien opdateres regelmæssigt, så den opfylder kundens behov og afspejler forbedringerne inden for udvikling og produktion. Indtast datoen i specifikationsdatofeltet, og tryk på knappen Opdater for at være sikker på, at du får vist det korrekte specifikationsark for en bestemt leveringsuge.

Dimensioner i specifikationsark:

Symbolerne i specifikationsarkene bruges til at vise køretøjernes størrelse. En forklaring af disse symboler gives nedenfor.

AC

Midten af (første) foraksel til bag på førerhus

AE

- til 6 x 4 og 8 x 4 chassis: midten af tandemaksel til bag på chassis
- til 6 x 2 og 8 x 2 chassis: midten af bageste aksel til bag på chassis
- til 4 x 2 chassis: midten af bagaksel bag på chassis
Overhæng bag på chassis

BL

Anbefalet udvendig karosserilængde

CB

Bag på førerhus til foran på påbygning

CE

Bag på førerhus til bag på chassis

CH

Øverst på chassisramme til øverst på førerhus (lukket taglem)

HA

Højde på chassis i midten af drevet aksel eller (på 6 x 4 og 8 x 4 chassis) i midten af tandemaksel

HV

Højde på chassis i midten af (første) foraksel

KA

Midten af drevet bagaksel eller tandemaksel til midten af sættevognsskamlens styrebolt

RB

Chassisrammens bredde

SB

Bagakslens sporvidde

TB

Samlet bredde inkl. dæk (bagende)

TK

Vendediameter mellem kantsten

TL

Samlet længde; fra foran på kofanger til bag på chassis

TW

Vendediameter mellem vægge

VA

Foran på kofanger til midten af (første) foraksel

WB

- til 6 x 4 og 8 x 4 chassis, midten af (første) foraksel til midten af tandemaksel
- til 4 x 2, 6 x 2 og 8 x 2 chassis, midten af foraksel til midten af drevet aksel
Akselafstand

WD

Centrum-til centrum afstand mellem de to foraksler

WN

Centrum-til centrum afstand mellem drevet bagaksel og (styret) bogieaksel

WT

Centrum-til centrum afstand mellem bagakslerne på tandemakslen

WV

Centrum-til centrum afstand mellem drevet bagaksel og (styret) primær aksel

 
Produktspecifikationsark