Juridisk meddelelse

Copyright © af indholdet på webstedet tilhører DAF Trucks N.V. Eindhoven (eller dets datterselskaber, hvor dette er angivet, og/eller dets licensgivere). Alle rettigheder forbeholdes.

Køretøjsmodeller, tegninger, fotografier, billeder, tekster, videosekvenser, med eller uden lyd, og andre dokumenter, der er lagt ind på nærværende websted, er omfattet af industrielle og/eller intellektuelle ejendomsrettigheder og tilhører som sådan DAF Trucks N.V. Nogle dele af webstedet indeholder dog billeder, der er omfattet af deres respektive ophavsmænds ophavsrettigheder. De emner, der henvises til i dette afsnit, må kopieres til privat brug.

Præsentationen og indholdet på dette websted udgør tilsammen en intellektuel ejendom tilhørende DAF Trucks N.V. og er som sådan beskyttet af den gældende lovgivning. Dette websted må ikke reproduceres og/eller gengives, helt eller delvist, uden forudgående skriftlig tilladelse fra DAF Trucks N.V.

Oplysninger på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, tekst, billeder og lyd, må ikke gengives, overføres, videresendes eller gemmes uden forudgående skriftlig tilladelse fra DAF Trucks N.V., medmindre det udelukkende er til privat brug, eller medmindre andet er angivet. Ændringer i indholdet på webstedet er udtrykkeligt forbudt.

Varemærker

Medmindre andet er angivet, er sloganer, varemærker, virksomhedslogoer og emblemer, som f.eks. de symboler, der vises på webstedet, omfattet af varemærkerettigheder for DAF Trucks N.V. og/eller PACCAR Inc. (eller dets datterselskaber). Al gengivelse, brug og/eller ændringer, der foretages uden forudgående skriftlig tilladelse fra den berettigede part, kan udgøre en krænkelse af ophavsrettighederne.

DAF Trucks NV LOGO PACCAR Inc. Logo

Ingen garantier eller repræsentationer

Oplysningerne på dette websted gives "i forhåndenværende stand". DAF Trucks N.V. kan under ingen omstændigheder komme til at hæfte over for en anden part eller for direkte, indirekte, særlige eller andre skader som følge af brug af dette websted eller andre websteder, der linkes til, herunder, men ikke begrænset til, tabt fortjeneste, arbejdsstandsning, tab af programmer eller andre data på dit informationshåndteringssystem eller andet, selv hvis vi udtrykkeligt er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader.

DAF Trucks N.V. giver ingen garantier og/eller erklæringer af nogen art for andre websteder, som du måtte få adgang til via dette. Disse stilles udelukkende til rådighed af praktiske hensyn og betyder ikke, at DAF Trucks N.V. godkender eller påtager sig ansvar for indholdet eller brugen af sådanne websteder. Derudover er det op til dig at træffe forholdsregler og sikre, at det indhold, du vælger at bruge, er frit for sådanne elementer som vira, orme, trojanske heste og andre elementer af destruktiv karakter.

DAF Trucks N.V. har bestræbt sig på at sikre, at materialer, der er indeholdt på dette websted, har været korrekte på det tidspunkt, hvor siden blev oprettet og senest ændret. Men DAF Trucks N.V. giver ingen garanti og påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af materialerne; ingen bruger skal have blind tiltro til materialet, men skal i stedet søge bekræftelse hos oprindelsesafdelingen eller den bemyndigede afdeling hos DAF Trucks N.V. eller hos din lokale forhandler.

DAF Trucks N.V. forbeholder sig når som helst ret til at foretage ændringer på dette websted, som vi finder det hensigtsmæssigt uden forudgående meddelelse eller forpligtelse.

Oplysninger, der offentliggøres på webstedet, kan indeholde referencer og krydsreferencer til DAF produkter, tjenesteydelser osv., som ikke annonceres eller stilles til rådighed i dit land. Der gives ingen garanti for nøjagtigheden af sådanne oplysninger, i særdeleshed fordi disse oplysninger er med forbehold for ændringer, særlige krav eller tilgængelighed, og sådanne referencer medfører ikke, at DAF Trucks N.V. har til hensigt at annoncere sådanne produkter, tjenesteydelser osv. i dit land. Kontakt din lokale forhandler for at få fuldstændige oplysninger om produkter, tjenesteydelser osv., der kan være tilgængelige for dig og for bestilling.

Kommentarer, spørgsmål og forslag

Bemærk venligst, at eventuelle oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andre indlæg anses for ikke at være fortrolige og ikke ophavsretligt beskyttede. Ved at indsende oplysninger eller materiale giver du DAF Trucks N.V. en ubegrænset, uigenkaldelig tilladelse til at bruge, gengive, fremvise, ændre, videresende og distribuere dette materiale eller disse oplysninger, og du accepterer samtidig, at DAF Trucks N.V. frit kan anvende eventuelle idéer, koncepter, knowhow eller teknikker, som du sender til os, uanset formålet.

Særlig software tilgængeligt på dette websted

Software, som måtte være tilgængeligt til download fra dette websted ("Softwaren"), er ophavsretligt beskyttet arbejde udført af DAF Trucks N.V. (eller eventuelle datterselskaber) og/eller dets leverandører.

Brug af Softwaren er underlagt vilkårene i en eventuel slutbrugerlicensaftale, som medfølger eller er indeholdt i Softwaren ("Licensaftalen"). Medmindre andet følger af Licensaftalen, må Softwaren udelukkende downloades til anvendelse af slutbrugerne. Eventuel gengivelse og videreformidling af Softwaren, som ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen, kan medføre civil- og strafferetlige sanktioner.

Uden at begrænse det foregående er kopiering eller reproduktion af Softwaren til eventuelt andre servere eller placeringer for reproduktion eller videredistribuering udtrykkeligt forbudt.

Der gives kun garanti for brug af Softwaren, hvis dette sker i overensstemmelse med vilkårene i licensaftalen, og DAF Trucks N.V. fraskriver sig hermed alle garantier og betingelser i forhold til softwaren, herunder alle stiltiende garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse.

 
Juridisk meddelelse vedrørende downloads