Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger

Version 05.2022

 • 1. Om denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger

  Beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig for os, og vi ønsker at være åbne omkring den måde, vi anvender dine oplysninger på. Derfor har vi udarbejdet denne erklæring for at informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

  I denne erklæring fortæller vi dig:

  - Hvilke personoplysninger vi indsamler fra dig,
  - Til hvilke formål vi anvender dem,
  - Hvilket retsgrundlag vi har til at anvende dem,
  - Hvilken type af parter, vi deler dem med,
  - Hvordan vi beskytter dine personoplysninger, og
  - Hvilke rettigheder du har med hensyn til dine personoplysninger.

  Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger gælder for personoplysninger, der behandles af enheder under PACCAR Holding B.V. og dennes datterselskaber, herunder enheder under DAF – som f.eks. DAF Trucks N.V. – samt enheder under PACCAR Financial. Når vi behandler personoplysninger fra dig i andre sammenhænge end dem, der er beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger, vil vi give mere konkrete oplysninger ud over oplysningerne i denne erklæring, hvis det er nødvendigt. 

  Denne erklæring blev sidst opdateret den 16. maj 2022 og vil med jævne mellemrum blive revideret og opdateret. 

  Vi har gjort vores yderste for at gøre denne erklæring så konkret og udtømmende som muligt. Tøv ikke med at henvende dig til vores databeskyttelsesansvarlige (DPO), hvis du har spørgsmål eller bekymringer om denne erklæring:

  DAF Trucks N.V.
  Att. Data Protection Officer – D.06.01.225
  Hugo van der Goeslaan 1
  Postadresse: P.O. Box 90065 | 5600 PT Eindhoven | Holland | 
  Tlf.: +31 (0) 40 214 91 11
  Besøgsadresse: 5642 TW Eindhoven | Holland

  A PACCAR Company black

  E-mail: dataprotectionofficer@daftrucks.com


 • 2. Vores forpligtelse i forhold til dit privatliv

  Vi er forpligtet til at behandle dine personoplysninger omhyggeligt. Vi vil bruge dem i henhold til de relevante sikkerhedsstandarder. Vi sletter eller anonymiserer oplysningerne, når vi ikke længere har brug for dem til de behandlingsformål, der er beskrevet i de relevante afsnit på vores websted for beskyttelse af personoplysninger. Vi indsamler kun de personoplysninger, vi har brug for, for at kunne opfylde disse formål. Endelig vil vi opbevare dine oplysninger, så de er så nøjagtige, sikre – ved at implementere organisatoriske, juridiske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger – og opdaterede som muligt.

 • 3. Hvem er ansvarlig for dine personoplysninger?

  Enhederne og datterselskaberne under PACCAR Holding B.V. er ansvarlige for behandlingen og beskyttelsen af dine personoplysninger. “PACCAR”, “vi”, “os” og “vores” i denne erklæring henviser til enheder og datterselskaber under PACCAR Holding B.V., såsom enheder under DAF – herunder DAF Trucks N.V. – samt enheder under PACCAR Financial. 

 • 4. Hvilke personoplysninger behandler vi, på hvilket grundlag og med hvilken begrundelse?

  Via nedenstående links kan du tilgå en oversigt over de typer af personoplysninger om dig, vi behandler. Vi har også medtaget de formål, vi anvender disse personoplysninger til, samt retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger på en væsentlig anderledes måde end anført nedenfor, vil vi informere dig om dette særskilt.

  > Kunder

  > Forretningspartnere (f.eks. forhandlere/leverandører)

  > Chauffører

  > Webstedsbesøgende 

   

  Data fra offentlige kilder:
  Vær opmærksom på, at vi også indsamler data fra (offentlige) kilder såsom kreditbureauer, handelskamre, offentligt tilgængelige websteder osv.

  Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, vi har indsamlet dem til, inden for de juridiske begrænsninger og vores egne interne politikker for opbevaring. Vær opmærksom på, at dine personoplysninger kan blive behandlet i en forlænget periode, hvis vi i henhold til obligatorisk lovgivning er forpligtet til at opbevare dataene i et bestemt tidsrum, til videnskabelige forskningsformål, til statistiske formål og/eller til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav.

   

   
 • 5. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

  Vi deler dine personoplysninger med enheder, der er tilknyttet PACCAR, og som henhører under de samme standarder for databeskyttelse. Foruden vores egne enheder deler vi også personoplysninger med nogle tredjeparter, som er opsummeret i næste underafsnit. 

  Kategorier af eksterne parter, vi deler personoplysninger med
  Vi deler personoplysninger med følgende typer af organisationer:

  - Autoriserede forhandlere
  - Leverandører
  - IT-leverandører
  - Tjenesteudbydere
  - Forsikringsselskaber
  - Økonomiske rådgivere, skatterådgivere eller juridiske rådgivere
  - Centralbanker
  - Eksterne revisorer

  Sådan beskytter vi dine personoplysninger, når vi deler dem med parter, der ikke henhører under EU's regler om beskyttelse af personoplysninger
  DAF Trucks N.V. er en del af PACCAR virksomhedsgruppen. Hvor dette er nødvendigt for at opnå den databehandling, vi foretager, kan personoplysninger blive delt med enheder, der er tilknyttet PACCAR, inden for og uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Forudsat at der er tale beskyttelse på et niveau, der i det væsentlige svarer til EU-standarderne (GDPR).

  Hvis vi deler personoplysninger med en organisation, der ikke henhører under EU’s regler om beskyttelse af personoplysninger og heller ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau fra Europa-Kommissionen, beskytter vi dine personoplysninger ved hjælp af relevante sikkerhedsforanstaltninger. Et eksempel, vi ofte bruger, er standardkontraktbestemmelserne fra Europa-Kommissionen. Disse sikrer, at de parter, vi deler dine personoplysninger med, overholder samme eller lignende standarder for databeskyttelse, som vi gør. Disse standardkontraktbestemmelser kan suppleres med yderligere tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

  Du kan anmode om en kopi af de relevante sikkerhedsforanstaltninger, vi har implementeret, via dataprotectionofficer@daftrucks.com.

   

 • 6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger?

  Vi er meget omhyggelige, når det gælder beskyttelse af tilgængeligheden og integriteten af dine personoplysninger. Vi har implementeret en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vi implementerer f.eks. adgangskontroller, bruger relevante sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte systemet og netværket som firewalls, programrettelser samt beskytter bærbare enheder med passende adgangskoder. DAF Trucks N.V. har etableret en række IT-sikkerhedsprincipper og GDPR-principper, tilknyttede politikker – til f.eks. at håndtere brud på datasikkerheden – og obligatoriske standarder for at beskytte fortroligheden, tilgængeligheden og integriteten af de aktiver, vi bruger til at behandle dine personoplysninger.

 • 7. Hvad er dine rettigheder?

  Du har ret til en række rettigheder, og du kan når som helst udøve disse rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger. Vi har udarbejdet en oversigt over disse rettigheder nedenfor samt en beskrivelse af, hvad rettighederne indebærer for dig. Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte dataprotectionofficer@daftrucks.com.

  PACCAR vil besvare din anmodning om dine databeskyttelsesrettigheder skriftligt inden for en måned fra modtagelsen af din anmodning. Afhængigt af kompleksiteten og antallet af anmodninger har PACCAR ret til at forlænge denne periode med yderligere to måneder. Du vil af PACCAR blive informeret om en sådan forlængelse inden for en måned efter modtagelsen af anmodningen sammen med årsagerne til forsinkelsen. PACCAR behandler kun din anmodning om at udøve dine rettigheder i henhold til denne paragraf 7, efter at vi har haft mulighed for at identificere dig korrekt.

  Ret til at få adgang til, berigtige og modtage en kopi af dine personoplysninger 
  Vi er forpligtet til at sikre, at alle de personoplysninger, vi opbevarer om dig, er nøjagtige, opdaterede, fuldstændige, relevante og ikke vildledende. For at sikre, at vi overholder denne forpligtelse, har du ret til når som helst at få adgang til dine personoplysninger og til at berigtige eller opdatere dem. På anmodning vil vi også give dig en kopi af de personoplysninger, vi opbevarer om dig.

  Ret til dataportabilitet
  Du har ret til at modtage dine personlige data i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis vi har behandlet dine personoplysninger på følgende retsgrundlag:
  a) Du har givet samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger til et formål, vi har meddelt dig i forvejen, eller
  b) Vi har behandlet dine personoplysninger for at kunne udarbejde en kontrakt med dig, eller
  c) Vi har behandlet dine personoplysninger ved hjælp af automatiske midler (som f.eks. profilering). 

  Ret til at få dine personoplysninger slettet 
  Du har ret til at anmode om, at vi sletter dine personoplysninger, hvis:
  a) Dine personoplysninger ikke længere er nødvendige til at opfylde de formål, vi har indsamlet dem til, eller
  b) Du trækker det samtykke, du tidligere har givet os til at behandle dine personoplysninger, tilbage, og der er ikke et andet retsgrundlag for at behandle disse personoplysninger, eller
  c) Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med PACCAR’s legitime interesser, 
  d) Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt,
  e) Dine personoplysninger skal slettes for at overholde relevante retlige forpligtelser.

  Hvis du ønsker at slette de personoplysninger, vi har om dig, bedes du give os besked ved at kontakte dataprotectionofficer@daftrucks.com, hvorefter vil vi tage rimelige foranstaltninger for at imødekomme din anmodning i overensstemmelse med de lovmæssige krav. Hvis dine personoplysninger, vi behandler, ikke længere er nødvendige til noget formål (herunder statistiske formål eller til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav), og loven ikke kræver, at vi opbevarer dem, skal vi gøre vores yderste for at slette, destruere eller permanent anonymisere dem.

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis:
  a) Du tror, at de personoplysninger, vi har om dig, ikke er nøjagtige, eller
  b) Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, men i stedet for at få dine personoplysninger slettet, foretrækker du, at vi begrænser behandlingen af dem, eller
  c) Vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til de formål, vi har indsamlet dem til, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares af dig, eller 
  d) Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og venter på verifikationen af, om dine interesser i forhold til denne indsigelse går forud for vigtige legitime grunde til behandling af dine oplysninger.

  Hvis du ønsker at begrænse behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig, bedes du give os besked ved at kontakte dataprotectionofficer@daftrucks.com, hvorefter vi vil tage rimelige foranstaltninger for at imødekomme din anmodning i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

  Ret til at gøre indsigelse og tilbagetrække dit samtykke
  Du har ret til når som helst at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, hvis behandlingen er baseret på PACCAR’s eller en tredjeparts legitime interesser. Bemærk, at disse typer af anmodninger kan blive afvist af os, hvis vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder. Men hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, vil vi i princippet altid afslutte behandlingen. I disse situationer vil dine rettigheder stort set altid have forrang. 

  Du har ret til når som helst at trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, betyder det, at vi ikke længere har tilladelse til at behandle dine personoplysninger til det formål, du har givet dit samtykke til. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, vil dette ikke påvirke databehandlingernes legitimitet før tilbagetrækningen. Tilbagekaldelse af samtykke har derfor ingen tilbagevirkende kraft.

  Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
  Du har ret til at indgive en klage direkte til databeskyttelsesmyndigheden om, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Du kan finde et link her med en oversigt over de relevante myndigheder, eller du kan søge efter ‘databeskyttelsesmyndigheden i det pågældende land’ via et søgemaskinewebsted.

   

 • 8. Cookies
  Vi bruger cookies på dette website. Du kan finde nærmere oplysninger om cookies ved at klikke på linket nedenfor: cookie page.