Kenworth T680

Brint

En mulighed på langt sigt for at drive lastbiler

 

Ud over at udvikle batteridrevne elektriske køretøjer og hybridelektriske køretøjer og udbyde løsninger inden for alternative brændstoffer undersøger DAF også brint som en af mulighederne på vejen mod endnu renere og mere bæredygtig vejtransport. 

 
 

Lastbiler drevet af brint

På lang sigt vil brint helt sikkert være en mulighed, når man skal drive lastbiler. Faktisk er der to forskellige valgmuligheder:

  • en brændselscelle, der bruger brint til at generere elektricitet til den elektriske motor
  • eller brug af brint som brændstof til forbrændingsmotoren. 

I begge tilfælde er det muligt at reducere CO2-udledningen med 100% ved brug af grøn brint.


Indledende forsøg

Sammen med Toyota og Shell har DAFs moderselskab, PACCAR, undersøgt forskellige muligheder med brint. De første brintdrevne lastbiler er allerede blevet testet i havnen i Los Angeles. Resultaterne af disse forsøg vil blive delt med DAF, så vi kan begynde at eksperimentere med teknologien i Europa. Hvis vi vil opnå et reelt gennembrud for denne type teknologi i fremtiden, er det afgørende, at de første skridt tages nu. Og det er præcis, hvad vi gør.

 
 

Ulemper i dag

Uanset hvor lovende dette kan lyde, er drivlinjeteknologien for brintdrevne lastbiler stadig på forsøgsstadiet og derfor meget dyr. Desuden er brint kun tilgængelig i begrænsede mængder og skal komprimeres under meget højt tryk (700 bar) ved ekstremt lave temperaturer (-253 grader celsius). Der findes heller ingen distributionsinfrastruktur på nuværende tidspunkt. Ifølge DAF vil der gå mindst 5 til 10 år, før brint kan anvendes i større skala.

 


Grå og grøn brint

Der er forskellige måder at producere brint på. I en af disse nedbryder man fossile brændstoffer, som producerer CO2 og brint. Denne brint kaldes "grå", fordi den er dannet af et fossilt brændstof. En anden og meget renere måde at producere brint på er ved elektrolyse. Her passerer en elektrisk strøm gennem vand, som producerer ilt og rent, "grøn" brint. Desværre sker kun 10% af den nuværende brintproduktion ved elektrolyse. Det meste brint produceres i dag af kul og naturgas med kemiske midler, hvilket betyder mere CO2


 
 
 

Relaterede oplysninger